Pearl strany sa čoskoro zmenia

{'pinSubbuzzImages': true, 'collection': [{'index': 0, 'number': 1, 'has_caption': false, 'image_type': 'gif', 'image_src': 'https: // img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05 /24 /16 /asset /buzzfeed-prod-fastlane-02 /anigif_sub-buzz-27260-1495656073-1_preview.gif? resize = 625: 625 ',' images ': {' gif_preview ': {' height ':' 625 ',' url ':' https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05/24/16/asset/buzzfeed-prod-fastlane-02/anigif_sub-buzz-27260-1495656073-1_preview.gif?resize=625:625','width':'625 ' }, 'mobile': {'height': '990', 'url': 'https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05 /24 /16 /asset /buzzfeed-prod-fastlane-02 /anigif_sub-buzz-27260-1495656073-1.gif? resize = 990: 990 ',' width ':' 990 '},' mp4 ': {' url ' : 'https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05 /24 /16 /asset /buzzfeed-prod-fastlane-02 /anigif_sub-buzz- 27260-1495656073-1.gif? Output-format = mp4 '},' original ': {' height ':' 640 ',' url ':' https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05 /24 /16 / asset /buzzfeed-prod-fastlane-02 /anigif_sub-buzz-27260-1495656073-1.gif ',' width ':' 640 '},' standard ': {' height ':' 625 ',' url ' : 'https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05 /24 /16 /asset /buzzfeed-prod-fastlane-02 /anigif_sub-buzz- 27260-1495656073-1.gif? Resize = 625: 625 ',' width ':' 625 '},' wide ': {' height ':' 990 ',' url ':' https: //obr. buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05 /24 /16 /asset /buzzfeed-prod-fastlane-02 /anigif_sub-buzz-27260-1495656073-1.gif? resize = 990: 990 ',' width ':' 990 '},' idx ': 0,' original_src ':' https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05 /24/16/asset/buzzfeed-prod-fastlane-02/anigif_sub-buzz-27260-1495656073-1.gif','image_src':'https://img.buzzfeed.com/ buzzfeed-static /static /2017-05 /24 /16 /asset /buzzfeed-prod-fastlane-02 /anigif_sub-buzz-27260-1495656073-1_preview.gif? resize = 625: 625 ', 'nojs_src': 'https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05 /24 /16 /asset /buzzfeed-prod-fastlane-02 /anigif_sub -buzz-27260-1495656073-1_ preview.gif? resize = 625%3A625 & output-quality = auto & output-format = auto & downsize = 360%3A%2A ',' mp4_src ':' https: //img.buzzfeed.com /buzzfeed-static /static /2017-05/24/16/asset/buzzfeed-prod-fastlane-02/anigif_sub-buzz-27260-1495656073-1.gif?resize=625:625 'alt ='/>Vantel Pearls / Via výdat.com

Hartel Cabral obhajoval sladkovodné perly spoločnosti a povedal, že sú „neuveriteľné“, „nádherné“ a majú vynikajúci tvar a lesk, vďaka čomu stoja za ich odhadovanú hodnotu v grafe.'Nie je to tak, že tieto hodnoty sú nesprávne,' povedala. „Máme pocit, že existuje toľko faktorov, ktoré určujú hodnotu perly. Veľkosť a farba sú len dve určenia, ale lesk a tvar sú niekoľko vecí, ktoré určujú hodnotu perly. Prechod z hodnoty dolára na tieto hodnoty nám pomáha štandardizovať dianie v celom národe. '

Pearl strany preberajú Facebook naživo, ale kupujúci pozor

buzzfeed.com